Uppgradering av eldrift till LOGICPLUS™

logicplus controlsystemVi uppgraderar äldre kompaktarkiv typ Hölö, Electrolux, Kasten, Hövik, NordPlan, Constructor, Lundqvist mm.

Kontakta oss för vidare diskussioner!

Uppgradering till ny eldrift innebär bla. att vi först går igenom den aktuella anläggningen och kontrollerar räls, golv, vagnar mm. för att säkerställa att en uppgradering är möjlig. Sedan tar vi fram offert för en komplett installation av marknadsledande drivsystemet LOGICPLUS™ (förutom ingående komponenterna på bilden ovan tillkommer ibland även fästdon, kugghjul, lagerhållare) 

Fördelar med en uppgradering:

  • Nytt liv till en utdömd kompaktanläggning
  • Effektivare och säkrare arbetsmiljö för användarna
  • Kostnadseffektivt
  • Kort installationstid och ingen flytt av arkivmaterialet är nödvändigt
  • Ert arkiv är tillgängligt under uppgraderingen
  • CE och UL godkänt
  • 2 års garanti

Vi har utfört uppgraderingar åt bland andra Kungliga Biblioteket i Stockholm och Motala Kommun

upgrade efterat